መላምዲ ኢደ-ጽሕፈት ትግራኛ/ Handwritting Workbook Tigrinya


Price:
Sale price118 kr

Description

   መጽሓፍ መላመዲ ኢደ-ጽሕፈት ትግራኛ ብልጽቲ መጽሓፍ ፡ ኢደ-ጽሕፈት ትግራኛ ክንመሃር ወይ ክንለማመድ ኣዝዩ ከቢድ እዩ፡ ቅኑዕን ብቁዕን መላመዲ መጽሓፍ ምስ ዝህልወና ግን ቀሊል እዩ፡ እዛ ብልጽቲ መጽሓፍ ብዝቀለለ ኢደ-ጽሕፈት ትግርኛ ክንመሃረላን ክንለማመደላን ዝተዳለወት ኢያ።

መጽሓፍ መላምዲ ኢደ- ጽሕፈት ትግርኛ ሰለስተ ክፋላት ኣለዋ፡ መላመዲ  ፊደላት ኢደ-ጽሕፈት ትግርኛ፡ መላመዲ ቃላት ኢደ-ጽሕፈት ትግራኛ  ከምኡ ውን መላምዲ ምሉእ ሓሳባት ኢደ-ጽሕፈት ትግራኛ ፡ ነፍሲ ወከፍ ክፍላ ከመይ ገይርና ከም ንለማመድ መምርሒ ተቀሪብልና ኣሎ።

መጽሓፍ መላምዲ ኢደ-ጽሕፈት ትግርኛ ኣብ ገዛ ንደቅና ከምኡ ውን መመሃራን ኾይና ኣብ ቤት ትምህርቲ ክንምህረላ ዝተዳለወት እያ፡ ደቕና ኣብ ገዛ ይኹን ኣብ ቤት ትምህርቲ ብዝቀለለ ኢደ-ጽሕፈት ትግርኛ ክምሃሩ፡ ዝንኣድ ብቅዓት ኢደ-ጽሕፈት ትግርኛ ክህልዎም እዛ መጽሓፍ ንወንና።

 

----------------------------------------------

 

Tigrinya Handwriting workbook, Tigrinya is very sophisticated to write but if we make a practice with a right material, it is easy to master Tigrinya hand writing , this book the best and amazing to practice and master Tigrinya handwriting.

Tigrinya handwriting workbook is three in one workbook which means we can able learn and practice hand writing Tigrinya alphabet, Tigrinya words and Tigrinya sentence.

Tigrinya Hand Writing workbook is perfect for children's and for others who want to learn and master Tigrinya hand writing.

 

 

 

You may also like

Recently viewed